آخرین اخبار مدارس


29 آبان دبستان دخترانه سما

29 آبان دبستان پسرانه سما

29 آبان دبستان پسرانه سما

25 آبان دبستان دخترانه سما

24 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

24 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

24 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

یک راه کوتاه تا ماه

شاهین راهنما

کتاب هاکودک و نوجوان

دبستان پسرانه سما

دایی جون رفته بهشت

ماری جوری

دایی جون رفته بهشت

دبستان دخترانه سما

دنیای رنگی رنگی

سعید امیری

آموزشی

دبستان پسرانه سما

من که هستم

ناصر کشاورز

من که هستم

دبستان دخترانه سما

گرپ گرپ

افسانه شعبان‌نژاد

کتاب های شعر کودک

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

راز شاد زیستن

اندرو متیوس

راز شاد زیستن

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

تایپ با واژه پرداز word

گاج

رایانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تناسب اندام

فاطمه قاسمی

زیبایی اندام

دبستان دخترانه سما

تسبیح سبز

سیدمحمد مهاجرانی

مذهبی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

با خالق هستی

فریبا مقدن

با خالق هستی

دبستان دخترانه سما

معماهای انگشتی/ طبیعت

در شناسنامه کتاب نام

«معماهای انگشتی»

دبستان پسرانه سما

نازنین و کلاغ خبرچین

سوسن قنای

فصل زمسان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

کیمیا خاوری

مسابقه: ریاضیات ذهنی با چرتکه

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه سما

متین خوشبخت - علی خوشبو

نماز

دبستان پسرانه سما

پوریا پولکی

بارن

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

سيد ارمين قرباني

1388/08/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

صبا همائي منش

1383/08/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مرواريد آرميده

1380/08/27

دبستان پسرانه سما

رادمهر كيهاني حكمت

1385/08/26

دبستان دخترانه سما

محيا احمدي

1390/08/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدياسين مصطفوي بهفر

1383/08/27

دبستان پسرانه سما

عرفان جلاليان

1390/08/28

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل بهرامي

1386/08/24

دبستان دخترانه سما

هليا زارعي

1389/08/26

دبستان پسرانه سما

حميدرضا موتاب

1386/08/27

دبستان پسرانه سما

پویا قیاسوندحاجی آبادی

1384/08/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سينا پناهي

1381/08/28

دبستان دخترانه سما

ستايش بيژني فريد

1386/08/23

دبستان پسرانه سما

متین شیرازیان

1384/08/30

دبستان پسرانه سما

محمد ماهان خوش طلوع

1389/08/30