آخرین اخبار مدارس


18 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

18 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

18 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

15 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

15 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

10 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

08 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

معماهای انگشتی/ طبیعت

در شناسنامه کتاب نام

«معماهای انگشتی»

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پرسش های قرآنی

حمید کمالی

پاسخ های مطهری

دبستان دخترانه سما

نخ و سوراخ

فریبا کیهانی

کتاب اسباب بازی

دبستان دخترانه سما

تسبیح سبز

سیدمحمد مهاجرانی

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

کتابک نبوت

محمدحسین قاسمی

از پیامبران

دبستان پسرانه سما

دایی جون رفته بهشت

ماری جوری

دایی جون رفته بهشت

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

با خالق هستی

فریبا مقدن

با خالق هستی

دبستان پسرانه سما

من که هستم

ناصر کشاورز

من که هستم

دبستان دخترانه سما

تلنگر باران

پرستو احدی

کتاب هاکودک و نوجوان

دبستان دخترانه سما

آب آرام و دوستانش

جان جی‌موث

رمان-داستان

دبستان پسرانه سما

کی چی می خورد

سورل ویلبی

غذا چی بخوریم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

راز شاد زیستن

اندرو متیوس

راز شاد زیستن

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي برزگر خوش نام

1383/07/27

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل توكلی نیا

1385/07/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

زينب نظري

1382/07/23

دبستان دخترانه سما

ياسمن يعقوبلو

1391/07/24