آخرین اخبار مدارس


03 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

01 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

13 مرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

03 مرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

29 تیردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

05 تیردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

28 خرداد دبستان دخترانه سما

28 خرداد دبستان دخترانه سما

28 خرداد دبستان دخترانه سما

28 خرداد دبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

می­خواهم نماز بخوانم

حمید مقامی

مذهبی

دبستان پسرانه سما

نازنین و کلاغ خبرچین

سوسن قنای

فصل زمسان

دبستان پسرانه سما

من که هستم

ناصر کشاورز

من که هستم

دبستان دخترانه سما

معماهای انگشتی/ طبیعت

مشخص نیست

آموزشی

دبستان دخترانه سما

دنیای رنگی رنگی

سعید امیری

آموزشی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پرسش های قرآنی

حمید کمالی

پاسخ های مطهری

دبستان دخترانه سما

جودی انجمن تشکیل می دهد

مگان مک دونالد

رمان-داستان

دبستان دخترانه سما

سی شعر سی ضرب المثل

مریم اسلامی

آموزشی

دبستان دخترانه سما

دوقلوها

ژاکین ویلسون

رمان-داستان

دبستان دخترانه سما

فسقلی! خوب نگاه کن (1)

آن وان دِراسِن

فسقلی! خوب نگاه کن

دبستان دخترانه سما

تسبیح سبز

سیدمحمد مهاجرانی

مذهبی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

راز شاد زیستن

اندرو متیوس

راز شاد زیستن

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

مريم ميرزائي ازندرياني

1382/07/01