آخرین اخبار مدارس


23 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

27 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

27 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

24 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

27 بهمن دبستان دخترانه سما

24 بهمن دبستان دخترانه سما

24 بهمن دبستان دخترانه سما

24 بهمن دبستان دخترانه سما

24 بهمن دبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

معماهای انگشتی/ طبیعت

در شناسنامه کتاب نام

«معماهای انگشتی»

دبستان دخترانه سما

سی شعر سی ضرب المثل

مریم اسلامی

آموزشی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آشتی با امام عصر

دکتر علی هراتیان

آشتی با امام عصر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

• الهام رسالت نهايي شما

وين داير

• الهام رسالت نهايي

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پرسش های قرآنی

حمید کمالی

پاسخ های مطهری

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تناسب اندام

فاطمه قاسمی

زیبایی اندام

دبستان پسرانه سما

من که هستم

ناصر کشاورز

من که هستم

دبستان دخترانه سما

دوقلوها

ژاکین ویلسون

رمان-داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

با خالق هستی

فریبا مقدن

با خالق هستی

دبستان پسرانه سما

نازنین و کلاغ خبرچین

سوسن قنای

فصل زمسان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

راز شاد زیستن

اندرو متیوس

راز شاد زیستن

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

کتابک نبوت

محمدحسین قاسمی

از پیامبران

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هستي احمدي

مسابقه: ادبيات

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شكيبا هنرمنديان

مسابقه: ادبيات

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

هستی بیگلری

مسابقه: پژوهشگر برتر

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

اسما السادات میر باقری

مسابقه: پژوهشگر برتر

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مينا حيدري

مسابقه: ادبيات

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما

-

مغول ها

دبستان دخترانه سما

سیده هدیه رشیدی زاده

از ریشه تا برگ

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگار حق زاده - فاطمه السادات موسوي

جلوگیری از آلودگی محیط زیست

دبستان دخترانه سما

-

گل ها

دبستان دخترانه سما

نگار رهقانی

بکارید و بخورید

دبستان دخترانه سما

ریحانه شه دوست

راه ها و حمل و نقل ها

دبستان دخترانه سما

سارا چراغی

درصد ها

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آذين رشيدي - پريا عباسي -سوگند صدرالديني

ورزش هایی که بر عضلات تأثیر می گذارند :

دبستان دخترانه سما

-

تغییرات فیزیکی و شیمیایی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

هستي علي محمدي

1384/12/03

دبستان دخترانه سما

مبينا شايقي راد

1383/12/04

دبستان دخترانه سما

حلما رفيعي

1388/12/08

دبستان پسرانه سما

ايليا خوش نشان

1383/12/05

دبستان پسرانه سما

محراب ولي پور

1386/12/05

دبستان پسرانه سما

اميرعلي شامحمدي

1388/12/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدامين فارسي

1381/12/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شيدا بابالو

1378/12/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شكيلا كلهري

1378/12/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امين جعفري

1380/12/01

دبستان دخترانه سما

ترانه ملتجي

1388/12/03

دبستان پسرانه سما

محمد شجاعيان

1386/12/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

فاطمه تراب زاده

1381/12/05

دبستان پسرانه سما

امير مهدي معيل

1384/12/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

پارميس صادقي

1381/12/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

آيدا صفي ئي

1380/12/01