آخرین اخبار مدارس


29 آبان دبستان دخترانه سما

29 آبان دبستان پسرانه سما

29 آبان دبستان پسرانه سما

25 آبان دبستان دخترانه سما

24 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

24 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

24 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

تایپ با واژه پرداز word

گاج

رایانه

دبستان دخترانه سما

تلنگر باران

پرستو احدی

کتاب هاکودک و نوجوان

دبستان پسرانه سما

کی چی می خورد

سورل ویلبی

غذا چی بخوریم

دبستان پسرانه سما

نازنین و کلاغ خبرچین

سوسن قنای

فصل زمسان

دبستان دخترانه سما

معماهای انگشتی/ طبیعت

در شناسنامه کتاب نام

«معماهای انگشتی»

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تناسب اندام

فاطمه قاسمی

زیبایی اندام

دبستان دخترانه سما

نخ و سوراخ

فریبا کیهانی

کتاب اسباب بازی

دبستان دخترانه سما

فصّه های عاشورایی

فریبا کلهر

مذهبی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

• الهام رسالت نهايي شما

وين داير

• الهام رسالت نهايي

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

با خالق هستی

فریبا مقدن

با خالق هستی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

کتابک نبوت

محمدحسین قاسمی

از پیامبران

دبستان دخترانه سما

ای میهن من، ایران

اسدالله شعبانی

کتاب های شعر کودک

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

کیمیا خاوری

مسابقه: ریاضیات ذهنی با چرتکه

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه سما

پوریا پولکی

بارن

دبستان پسرانه سما

متین خوشبخت - علی خوشبو

نماز

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

رادمهر كيهاني حكمت

1385/08/26

دبستان پسرانه سما

سيد ارمين قرباني

1388/08/23

دبستان پسرانه سما

محمد ماهان خوش طلوع

1389/08/30

دبستان پسرانه سما

متین شیرازیان

1384/08/30

دبستان دخترانه سما

محيا احمدي

1390/08/26

دبستان پسرانه سما

حميدرضا موتاب

1386/08/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

صبا همائي منش

1383/08/28

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل بهرامي

1386/08/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدياسين مصطفوي بهفر

1383/08/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سينا پناهي

1381/08/28

دبستان پسرانه سما

پویا قیاسوندحاجی آبادی

1384/08/23

دبستان پسرانه سما

عرفان جلاليان

1390/08/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مرواريد آرميده

1380/08/27

دبستان دخترانه سما

هليا زارعي

1389/08/26

دبستان دخترانه سما

ستايش بيژني فريد

1386/08/23