آخرین اخبار مدارس


23 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

22 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

18 اسفند دبستان دخترانه سما

18 اسفند دبستان دخترانه سما

18 اسفند دبستان دخترانه سما

18 اسفند دبستان دخترانه سما

18 اسفند دبستان دخترانه سما

18 اسفند دبستان دخترانه سما

21 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

معماهای انگشتی/ طبیعت

در شناسنامه کتاب نام

«معماهای انگشتی»

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تناسب اندام

فاطمه قاسمی

زیبایی اندام

دبستان دخترانه سما

تسبیح سبز

سیدمحمد مهاجرانی

مذهبی

دبستان دخترانه سما

آب چال

گریم بیس

رمان-داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

راز شاد زیستن

اندرو متیوس

راز شاد زیستن

دبستان دخترانه سما

آب آرام و دوستانش

جان جی‌موث

رمان-داستان

دبستان دخترانه سما

فصّه های عاشورایی

فریبا کلهر

مذهبی

دبستان دخترانه سما

می­خواهم نماز بخوانم

حمید مقامی

مذهبی

دبستان دخترانه سما

دوقلوها

ژاکین ویلسون

رمان-داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

کتابک نبوت

محمدحسین قاسمی

از پیامبران

دبستان دخترانه سما

اسم من گونی برد گرین است

لوئیس لوری

رمان-داستان

دبستان دخترانه سما

معماهای انگشتی/ طبیعت

مشخص نیست

آموزشی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هستي احمدي

مسابقه: ادبيات

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شكيبا هنرمنديان

مسابقه: ادبيات

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

هستی بیگلری

مسابقه: پژوهشگر برتر

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مينا حيدري

مسابقه: ادبيات

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

اسما السادات میر باقری

مسابقه: پژوهشگر برتر

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگار حق زاده - فاطمه السادات موسوي

جلوگیری از آلودگی محیط زیست

دبستان دخترانه سما

-

مغول ها

دبستان دخترانه سما

نگار رهقانی

بکارید و بخورید

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل کاویانی

آشنایی با برنامه ورد

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آذين رشيدي - پريا عباسي -سوگند صدرالديني

ورزش هایی که بر عضلات تأثیر می گذارند :

دبستان دخترانه سما

ریحانه شه دوست

راه ها و حمل و نقل ها

دبستان دخترانه سما

سیده هدیه رشیدی زاده

از ریشه تا برگ

دبستان دخترانه سما

سارا چراغی

درصد ها

دبستان پسرانه سما

محمد مهدی خفاییان

فسیل ها

دبستان دخترانه سما

-

تغییرات فیزیکی و شیمیایی

دبستان دخترانه سما

-

گل ها

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

مهديه نوروزيان

1381/01/10

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

پرنيا نوروزي

1382/01/10

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مريم يزدي

1381/01/10

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

ياسمن عاشورلو

1381/01/14

دبستان پسرانه سما

ماهان محمدی اقدم

1386/01/11

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

مهشيد تركيان

1381/01/10

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مليكا جيحونيان

1379/01/11

دبستان پسرانه سما

امیرحسین مرشدزادگان

1384/01/10

دبستان پسرانه سما

محمدپارسا گدری

1385/01/14

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدجواد مصلح

1382/01/14

دبستان پسرانه سما

محمدصالح فروزش فر

1387/01/15

دبستان دخترانه سما

تينا ناصري مژگاني

1387/01/13

دبستان دخترانه سما

كيميا اخوان

1384/01/10

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

سونيا اشبه ء

1383/01/11