آخرین اخبار مدارس


26 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

26 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

26 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 دی دبستان دخترانه سما

20 دی دبستان دخترانه سما

20 دی دبستان دخترانه سما

20 دی دبستان دخترانه سما

20 دی دبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تناسب اندام

فاطمه قاسمی

زیبایی اندام

دبستان دخترانه سما

اسم من گونی برد گرین است

لوئیس لوری

رمان-داستان

دبستان دخترانه سما

آب آرام و دوستانش

جان جی‌موث

رمان-داستان

دبستان پسرانه سما

نازنین و کلاغ خبرچین

سوسن قنای

فصل زمسان

دبستان دخترانه سما

جودی انجمن تشکیل می دهد

مگان مک دونالد

رمان-داستان

دبستان دخترانه سما

دنیای رنگی رنگی

سعید امیری

آموزشی

دبستان دخترانه سما

فسقلی! خوب نگاه کن (1)

آن وان دِراسِن

فسقلی! خوب نگاه کن

دبستان دخترانه سما

دوقلوها

ژاکین ویلسون

رمان-داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

راز شاد زیستن

اندرو متیوس

راز شاد زیستن

دبستان دخترانه سما

معماهای انگشتی/ طبیعت

در شناسنامه کتاب نام

«معماهای انگشتی»

دبستان دخترانه سما

می­خواهم نماز بخوانم

حمید مقامی

مذهبی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

چهل کلید طلایی

احمد طهماسبی

برای زوجهای جوان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هستي احمدي

مسابقه: ادبيات

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شكيبا هنرمنديان

مسابقه: ادبيات

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مينا حيدري

مسابقه: ادبيات

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آذين رشيدي - پريا عباسي -سوگند صدرالديني

ورزش هایی که بر عضلات تأثیر می گذارند :

دبستان دخترانه سما

-

گل ها

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگار حق زاده - فاطمه السادات موسوي

جلوگیری از آلودگی محیط زیست

دبستان دخترانه سما

ریحانه شه دوست

راه ها و حمل و نقل ها

دبستان دخترانه سما

-

مغول ها

دبستان دخترانه سما

سارا چراغی

درصد ها

دبستان دخترانه سما

سیده هدیه رشیدی زاده

از ریشه تا برگ

دبستان دخترانه سما

-

تغییرات فیزیکی و شیمیایی

دبستان دخترانه سما

نگار رهقانی

بکارید و بخورید

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

عسل جمشيدي

1384/10/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

مهسا صادقي مهر

1380/10/25

دبستان پسرانه سما

امیررضا ذاكرین پور

1383/10/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

صبا صفائي راد

1382/10/27

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

يلدا رحيمي منظم

1378/10/29

دبستان دخترانه سما

ناديا پاي برجا

1383/10/30

دبستان دخترانه سما

سارا چراغي

1383/10/27